Field Hockey คืออะไร ใน SBOBET !?

Field Hockey คืออะไร ใน SBOBET !? Hockey SBOBET ก็คือกีฬาฮอกกี้ นั่นเองครับ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย 4000 ปีก่อน เป็นระยะเวลานานมากแล้วที่เกิดกีฬาประเภทนี้ ซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพวาดที่อียิปโบราณ และไม้สมัยนั้นจะสั้นและลูกที่ใช้ตีก็เป็นลูกที่ทำจากหนังข้างในเป็นขนสัตว์ การเล่นสมัยนั้นก็คล้ายคลึงกับสมัยนี้คือใช้ผู้เล่นฝั่งละ 11 คน และใช้ไม้ลักษณะงอๆที่ปลายเพื่อให้ตีลูกได้ง่าย และจะทำการยิงประตูได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในเขต 15 หลาเท่านั้น ซึ่งก็จะมีเส้นรอบวงกลมอยู่ให้ทราบว่าเป็นระยะยิง กติกาของกีฬา Hockey SBOBET จะแบ่งเวลาการเล่นออกเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 35 Read More …