การพนันกับสังคมไทย ทรรศนะเชิงบวกและลบที่ต้องศึกษา

การพนันกับสังคมไทย ทรรศนะเชิงบวกและลบที่ต้องศึกษา

                จากการกำหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย สมัยรัชกาลที่  3 ทรงสนับสนุนการพนันเพื่อการเก็บภาษีอากรบ่อนเบี้ย อากรหวย ต่อมารัฐบาลปิดโรงหวย เนื่องจาก การพนันมีผลกระทบต่อสังคมสูง ประชาชนหมกมุ่น ไม่ทำมาหากิน หมดเนื้อหมดตัว อาชญากรรมเพิ่ม

2559-05-13 16_12_21-เก็บภาษีอากรบ่อนเบี้ย - ค้นหาด้วย Google

ร.5 เลิกบ่อนการพนัน มณฑล ศรีธรรมราช ชุมพร จำกัดมลฑลอื่น ๆ สมัยรัชกาลที่  6 ทรงปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักร จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการพนันมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันการพนันจะถูกกำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามกฎหมายการพนัน พ.ศ.2475 แต่การพนันก็ยังคงไม่หมดไปจากสังคมไทย อย่างไรก็ตาม แม้การพนันจะจัดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งในสังคมไทย แต่การเล่นการพนันในกลุ่มผู้ที่เล่นการพนันได้มองว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่อย่างใด ทำให้ยังคงมีการเล่นการพนัน รวมทั้งการเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน หรือ ประเทศที่เปิดให้มีการเล่นการพนันอย่างเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากให้แก่ประเทศดังกล่าว จึงเคยมีแนวความคิดที่รัฐบาลจะมีการเปิดบ่อนการพนันขึ้นในประเทศไทย  การพนันในสังคมชาวไทยอยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน การพนันจัดได้ว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการชนไก่ กัดปลา บ่อนเบี้ย ทอยลูกเต๋า อันจะพบได้จากวรรณคดี หรือพงศาวดารในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นี้  แม้ว่า เราจะนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่การพนันก็ยังฝังรากลึกในสังคม ชาวไทย แม้กระทั้งสงฆ์บางรูป(โดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อว่าใบ้หวยแม่น)ใช้การพนันเป็นเหตุ จูงใจให้คนเข้าวัด หรือคนบางพวกที่เข้าวัดไปเพราะอยาก ได้เลขเด็ดไปแทงหวย มุมมองการพนันในทรรศนะบวก เมื่อกล่าวถึงการพนัน คนทั่วไปมักมองการพนันเป็นเรื่องไม่ดี เป็นอบายมุข 6  ที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้หลีกหนีให้ห่างไกล  เชื่อว่าการพนันสามารถทำให้คนที่เคยขยันทำมาหากินกลายเป็นคนหมดเนื้อ หมดตัว      การพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมอีกหลายต่อหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางจริยธรรม ปัญหาผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ฯลฯ ประเทศเราจึงได้มีกฎหมายควบคุมการพนันคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ห้ามการเล่นการพนันหลายชนิด แต่ก็มีข้อยกเว้นคือหากได้รับอนุญาตชั่วคราวจากตำรวจ ระยะเวลาไม่เกิด 1 วัน ซึ่งจะเป็นโอกาสพิเศษต่างๆเช่น งานวัด มหกรรมสังสรรค์ เทศการงานรื่นเริง เป็นต้น โดยประเภทการพนันที่ตำรวจสามารถอนุญาตให้เล่นได้ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  หากพิจาณาว่าจุดประสงค์ของการพนันแท้จริงคือ ความบันเทิง ความสนุกสนาน กาแก้ปัญหาการพนันที่แท้จริงคือการปรับมุมมองของนักพนัน ของประชาชนทั่วไปให้มองเห็นการพนันเป็นเพียงกิจกรรมบันเทิงอย่างหนึ่ง ไม่ใช่มองว่ามันเป็นการทำกำไรโดยอาศัยโชควาสนา หรือมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้การพนันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่รัฐจะต้องดำเนิน การปราบปราม แต่ไม่ว่าจะสูญเสียงบประมาณไปเท่าไร เสียทรัพยากรบุคคลไปเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดปัญหาการพนันใต้ดินให้หมดไปจากสังคมไทยได้  คนไทยก็ยังคนเล่นการพนันโดยไม่จำกัดชนชั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือจะมีการศึกษาหรือไม่ หรือจะจริงที่ว่ากันว่าการพนันเป็นหนึ่งในพฤติกรรมถาวรของสังคมไทยไปเสียแล้ว โทษของการพนันนั้น   ทุกวันนี้ก็มีการรณรงค์ไม่ให้เล่นการพนัน กันอยู่ สิ่งที่ผู้เขียนอยากเสนอคือ คุณค่าของการพนันที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือหลายๆคนอาจจะรับไม่ได้เพราะ การพนันมันขัดกับหลักศาสนาอยู่ในตัวอยู่แล้ว กระนั้นก็อยากขอให้หันกลับมาดูในอีกแง่มุมโดยประหนึ่งว่าการพนันเป็นหน้าที่ของรัฐ  หรือมองว่าการพนันเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่รัฐควรจัดให้มี      โดยเปรียบเทียบกับ การที่ฝรั่งเศสจัดให้การกีฬาเป็นบริการสาธารณะประเภทวัฒนธรรม ที่ให้รัฐเข้ามาจัดการบริการสาธารณะประเภทนี้   นอกจากจะเป็นการจัดการทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศอีกด้วย ข้อดีของการให้รัฐจัดการพนันในมิติด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ รัฐจะสามารถหารายได้อย่างมหาศาลจากฐานการพนันที่สร้างขึ้น รายได้ที่ได้มาก็จะนำมาพัฒนาสังคม

สรุปก็มีทั้งดีและมีดีในตัวของการพนันเอง หลักๆแล้วการพนันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ฝึกสมอง ท้าทายกับเพื่อน และที่สำคัญ เอาไว้เพื่อยืนยันความมั่นใจของตนเองในความเชื่อและบทพิสูจน์ของสิ่งนั้นๆของมนุษย์ เพราะเมื่อมีความเชื่อและความรู้ที่สั่งสมมาบอกว่าอย่างนั้น ก็มักจะเชื่อถือมาก และเมื่อมีใครมาขัดความเชื่อนั้นๆ ก็มักจะเกิดการท้าทายโดยการเดิมพัน นั่นรวมไปถึงกีฬาอีกหลายประเภทที่แข่งกันเพื่อเดิมพันรางวัลทั้งสองฝ่ายว่าใครมีความสามารถมากกว่ากันอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *