การพนันกับสังคมไทย ทรรศนะเชิงบวกและลบที่ต้องศึกษา

การพนันกับสังคมไทย ทรรศนะเชิงบวกและลบที่ต้องศึกษา                 จากการกำหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย สมัยรัชกาลที่  3 ทรงสนับสนุนการพนันเพื่อการเก็บภาษีอากรบ่อนเบี้ย อากรหวย ต่อมารัฐบาลปิดโรงหวย เนื่องจาก การพนันมีผลกระทบต่อสังคมสูง ประชาชนหมกมุ่น ไม่ทำมาหากิน หมดเนื้อหมดตัว อาชญากรรมเพิ่ม ร.5 เลิกบ่อนการพนัน มณฑล ศรีธรรมราช ชุมพร จำกัดมลฑลอื่น ๆ สมัยรัชกาลที่  6 ทรงปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักร จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการพนันมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันการพนันจะถูกกำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย Read More …